Loading...

Ζητήστε να σας καλέσουμε

  The Breast Cancer Risk Assessment Tool

  Απεικονιστικές εξετάσεις

  Μαστογραφία

  Η μαστογραφία μπορεί να διαγνώσει ένα ογκίδιο μαστού μόλις λίγων χιλιοστών, όταν ακόμη δεν μπορεί να ψηλαφηθεί από την γυναίκα. Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο σύμμαχο ενάντια στον καρκίνο του μαστού.  Η σωστή τοποθέτηση του μαστού και η ποιότητα του μαστογράφου, είναι σημαντικά για την σωστή αποτύπωση και διάγνωση ενός ευρήματος. Φυσικά θα πρέπει να ερμηνεύεται από εξειδικευμένο ακτινοδιαγνώστη μαστού. Η συνολική δόση ακτινοβολίας με τα σύγχρονα μηχανήματα για μια τυπική 2D και 3D μαστογραφία 4 λήψεων, είναι περίπου 0.4 millisieverts, ή mSv. Για να καταλάβετε πόσο μικρή είναι αυτή η δόση της ακτινοβολίας λάβετε υπόψιν σας ότι λαμβάνουμε κάθε χρόνο κοσμική ακτινοβολία (background radiation) που αντιστοιχεί σε 3 mSv!

  Εάν υπάρχει πιθανότητα να είστε έγκυος ενημερώστε το τεχνολόγο και τον ιατρό σας. Αν και η πιθανότητα να κινδυνεύσει το έμβρυο είναι μικρή δεν κάνουμε μαστογραφίες προσυμπτωματικού ελέγχου στην εγκυμοσύνη.

  Ένα ύποπτο εύρημα στην ψηφιακή μαστογραφία θα πρέπει να επανελέγχεται επιτόπου με περισσότερες και πιο εξειδικευμένες λήψεις (διαγνωστικές μαστογραφικές λήψεις) της περιοχής προς διερεύνηση. Στην περίπτωση αυτή, ο απεικονιστικός έλεγχος του μαστού συμπληρώνεται και με άλλες εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα μαστών και μαγνητική τομογραφία σύμφωνα με τις συστάσεις του ιατρού σας.

   

  μαστογραφία

   

  Ψηφιακή Τομοσύνθεση-3D μαστογραφία

  Πρόκειται για ένα νέο τύπο τρισδιάστατης μαστογραφίας, όπου κάθε μαστός συμπιέζεται μεν μια φορά, αλλά ο μαστογράφος παίρνει πολλές χαμηλής δόσης ακτινοβολίας εικόνες καθώς κινείται σε ένα τόξο γύρω από τον μαστό. Ένα κομπιούτερ συνδυάζει αυτές τις εικόνες και επιτρέπει με αυτό τον τρόπο να δούμε το μαζικό παρέγχυμα σε τρείς διαστάσεις. Μια κλασική 2D μαστογραφία προκύπτει από ανασύνθεση των τρισδιάστατων λήψεων. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν ότι η τομοσύνθεση αυξάνει την πιθανότητα να βρεθεί ένας καρκίνος μαστού και μπορεί να είναι πιο αξιόπιστη σε πυκνούς μαστούς. Μια μεγάλη μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της 2D με αυτά της 3D μαστογραφίας.

   

  Υπερηχογράφημα μαστών

  Το υπερηχογράφημα μαστών είναι ένα τεστ που διενεργείται με τη χρήση ηχητικών κυμάτων που απεικονίζουν μέρη του σώματος. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε συνδυασμό με τη μαστογραφία, δεν εκθέτει την γυναίκα σε ακτινοβολία και δεν πονάει. Συνήθως το υπερηχογράφημα μαστών χρησιμοποιείται επικουρικά για να διευρευνήσει ένα εύρημα της μαστογραφίας. Χρησιμοποιείται όμως και για να συμπληρώσει την μαστογραφία γυναικών με πυκνούς μαστούς και γυναικών με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου. Συμβάλλει στο να ξεχωρίσουμε συμπαγή από κυστικά μορφώματα και με την καθοδήγησή του διευκολύνεται η λήψη βιοπτικού υλικού (υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία) από ένα ογκίδιο για ταυτοποιηθεί ιστολογικά.

  Σε γυναίκες με καρκίνο μαστού το υπερηχογράφημα μπορεί να αξιολογήσει αξιόπιστα την συμμετοχή ή όχι των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Με την καθοδήγησή του μπορούμε να παρακεντήσουμε τους λεμφαδένες για να επιβεβαιώσουμε με κυτταρολογική εξέταση την συμμετοχή τους, καθώς και να σημάνουμε παθολογικούς λεμφαδένες, ώστε να τους εντοπίσουμε και να τους αφαιρέσουμε κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

   

  Μαγνητική Τομογραφία

  Η μαγνητική τομογραφία επιτρέπει σε γυναίκες με διάγνωση καρκίνου μαστού, να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έκταση της βλάβης. Αυτή η πολλή σημαντική πληροφορία μας βοηθά να σχεδιάσουμε την χειρουργική μας προσέγγιση. Επίσης, επιτρέπει να εντοπίσουμε άλλες βλάβες στον ίδιο ή τον ετερόπλευρο μαστό, που δεν απεικονίζονται στην μαστογραφία ή στο υπερηχογράφημα.

  Η μαγνητική τομογραφία συστήνεται σε προσυμπτωματικό –screening– έλεγχο μόνο γυναικών υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου μαστού. Συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την μαστογραφία, γιατί από μόνη της μπορεί να μην ανιχνεύσει όγκους ορατούς στην μαστογραφία.

  Παρά το γεγονός ότι η μαγνητική μαστών μπρορεί να ανιχνεύσει όγκους μη ορατούς στην μαστογραφία, έχει το μειονέκτημα ότι μπορεί να αναδείξει σαν ύποπτα, ευρήματα που δεν είναι καρκίνος μαστού (ψευδώς θετικά). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγούνται οι γυναίκες σε μη αναγκαίες βιοψίες. Για τον λόγο αυτό δεν συστήνεται η μαγνητική μαστογραφία σαν απεικονιστική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου σε γυναίκες που δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

  Νέες και πειραματικές απεικονιστικές εξετάσεις

  Πρόκειται για εξετάσεις που βρίσκονται σε στάδιο μελέτης και ίσως κάποιες έρθουν στην κλινική πράξη τα επόμενα χρόνια όπως
  Molecular breast imaging (MBI), ή  scintimammography ή  breast-specific gamma imaging (BSGI), είναι ένας τύπος απεικόνισης βασισμένος σε αρχές πυρηνικής ιατρικής.
  Positron emission mammography (PEM), παρόμοια με το PET scan
  Contrast-enhanced mammography (CEM), ή αλλιώς contrast-enhanced spectral mammography (CESM), είναι μια μαστογραφία με χορήγηση ενδοφλέβιου ιωδιούχου σκιαγραφικού πρό των λήψεων.
  Electrical impedance imaging (EIT).